(M-252Fin) Тeorija rizika

  • master akademske

    • Primenjena matematika

      • Matematika u finansijama
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.50
III semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Marija (Gradimir) Milošević

Vežbe:

Marija (Gradimir) Milošević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta