(M602) Multivarijaciona analiza

 • master akademske

  • Matematika 2014

   • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.50
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0
 • master akademske

  • Računarske nauke 2014

   • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Izborni7.50
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2020/2021 godini

Predavanja:

Aleksandar (Stojan) Nastić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci