(M603) Statistički softver

  • master akademske

    • Matematika 2014

      • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.50
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2018/2019 godini

Predavanja:

Miroslav (Milan) Ristić

Vežbe:

Milena (Slavoljub) Aleksić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci