Dr Miodrag S. Đorđević

Docent

Departman za matematiku

Dr Miodrag S. Đorđević

Dr Miodrag S. Đorđević

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 202

018/533 015, lok.128

Biografija

Adresa: Univerzitet u Nišu
Prirodno matematički fakultet
Departman za matematiku
Višegradska 33
18000 Niš, Srbija
+381 18 533015
e-mail: dmiodrag@pmf.ni.ac.rs, dmiodrag@gmail.com Lični podaci: Datum rođenja: 20. decembar 1974. (Leskovac, Srbija) Obrazovanje: Diplomirani matematičar za informatiku i računarstvo, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 1999. Radno iskustvo: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, asistent pripravnik, 1999-2000.
Univerzitet u Nišu, Prirodno matematički fakultet, asistent pripravnik, od 2000-2009.
Univerzitet u Nišu, Prirodno matematički fakultet, asistent, od 2009.   Nastavne oblasti: Matematička statistika i statističko modelovanje
Multivarijaciona statistička analiza
Teorija uzoraka
Planiranje eksperimenata
Poslovna statistika
Elementarna statistika
Sof
BiografijaAngažovanjaPublikacije

Sekretar Departmana za matematiku