Dr Miodrag S. Đorđević

Vanredni profesor

Departman za matematiku

Dr Miodrag S. Đorđević

Dr Miodrag S. Đorđević

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 202

018/533 015, lok.128

Biografija

Adresa: Univerzitet u Nišu
Prirodno matematički fakultet
Departman za matematiku
Višegradska 33
18000 Niš, Srbija
+381 18 533015
e-mail: dmiodrag@pmf.ni.ac.rs, dmiodrag@gmail.com Lični podaci: Datum rođenja: 20. decembar 1974. (Leskovac, Srbija) Obrazovanje: Diplomirani matematičar za informatiku i računarstvo, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 1999.
Doktor matematičkih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, 2016. Radno iskustvo: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, asistent pripravnik, 1999-2000.
Univerzitet u Nišu, Prirodno matematički fakultet, asistent pripravnik, od 2000-2009.
Univerzitet u Nišu, Prirodno matematički fakultet, asistent, od 2009-2016.
Gimnazija "Svetozar Marković" u Nišu, odeljenje za učenike sa posebnim talentom za matematiku i fiziku, 2009-2018.
Univerzitet u Nišu, Prirodno matematički fakultet, docent, od 2017.

Nastavne o
BiografijaAngažovanjaPublikacije