(M651) Finansijska matematika

  • master akademske

    • Matematika 2014

      • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
      • Matematički modeli u fizici
Tip predmeta ESPB
Izborni7.50
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Miljana (Dragan) Jovanović

Vežbe:

Marija (Slobodan) Кrstić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci