Dr Marija S. Кrstić

Vanredni profesor

Departman za matematiku

Dr Marija S. Кrstić

Dr Marija S. Кrstić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 207

CV

Biografija

Rođena sam 12.05.1983. u Pirotu, gde sam završila Osnovnu školu "Sveti Sava" i Gimnaziju, prirodno-matematički smer sa odličnim uspehom i kao nosilac diploma "Vuk Karadžić". Godine 2002. sam upisala Prirodno-matematički fakultet u Nišu, odsek za matematiku i informatiku, smer matematika ekonomije. Diplomirala sam 28.12.2006. godine sa prosečnom ocenom 9.33 tokom studija i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Tema diplomskog ispita mi je bila Stohastičko modeliranje u neživotnom osiguranju, koju sam pisala pod mentorstvom  dr Svetlane Janković, redovnog profesora Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu  u penziji. Po završetku osnovnih studija, 2007. godine, sam upisala doktorske studije na Departmanu za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Za vreme studija sam položla sve programom predviđene ispite sa prosečnom ocenom 10, i, pod mentorstvom profesorke Miljane Jovanović, počela sam da
Cela biografijaAngažovanjaPublikacije