Dr Marija S. Кrstić

Vanredni profesor

Departman za matematiku

Dr Marija S. Кrstić

Dr Marija S. Кrstić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 207

CV

Biografija

Rođena sam 12.05.1983. u Pirotu, gde sam završila Osnovnu školu "Sveti Sava" i Gimnaziju, prirodno-matematički smer sa odličnim uspehom i kao nosilac diploma "Vuk Karadžić". Godine 2002. sam upisala Prirodno-matematički fakultet u Nišu, odsek za matematiku i informatiku, smer matematika ekonomije. Diplomirala sam 28.12.2006. Po završetku osnovnih studija, 2007. godine, sam upisala doktorske studije na Departmanu za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Za vreme studija sam položla sve programom predviđene ispite i 29. maja 2013. sam odbranila doktorsku tezu Uticaj Gaussovog belog šuma na stabilnost nekih populacionih i epidemioloških modela. Zaposlena sam na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu od 2007. godine. U periodu od 2007. do 2010. sam bila raspoređena na poslovima istraživača-pripravnika, a od 2010. do 2014. na poslovima istraživača-saradnika. Od maja 2014. do marta 2019. sam radila kao docent na Departmanu za matematiku, a od mar
BiografijaAngažovanjaPublikacije