(M666) Ekonometrija

  • master akademske

    • Matematika 2014

      • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Miodrag (Srboljub) Đorđević

Vežbe:

Milena (Slavoljub) Aleksić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci