(M-245Fiz) Кvantna mehanika

  • master akademske

    • Primenjena matematika

      • Matematika u fizici
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.50
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Nenad (Ljubiša) Milojević

Vežbe:

Vladan (Ljubiša) Pavlović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta