(M-247Fiz P-4) Stohastički procesi

  • master akademske

    • Primenjena matematika

      • Matematika u fizici
Tip predmeta ESPB
Izborni7.50
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Marija (Gradimir) Milošević

Vežbe:

Dušan (Dragan) Đorđević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta