(M506) Кlasična teorijska fizika

  • master akademske

    • Matematika 2014

      • Matematički modeli u fizici
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.50
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Ana (Momčilo) Mančić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci