Dr Ana M. Mančić

Redovni profesor

Departman za fiziku

Dr Ana M. Mančić

Dr Ana M. Mančić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 302

018/533 015, lok.114

Biografija

OBRAZOVANJE: 2010: Doktorirala na Politehničkoj školi (Ecole Polytechnique) u Francuskoj i stekla zvanje doktora fizičkih nauka. Naslov doktorske disertacije: "Generation and probing of warm dense matter created by laser-accelerated proton beam" (“Dobijanje i ispitivanje guste i vruće materije stvorene laserski ubrzanim snopom protona”). 2005: Magistrirala na grupi za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, smer Teorijska fizika plazme. Prosečna ocena na magistarskim studijama: 10,00. Naslov magistarskog rada: “Elektromagnetni solitoni u relativističkoj interakciji laserskog zračenja i plazme”. 2002: Diplomirala na Odseku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,73. Naslov diplomskog rada: “Neki aspekti gravitacionog delovanja u Sunčevom sistemu sa stanovišta klasične mehanike”. 1995: Gimnazija "Bora Stanković", Niš, prirodno-matematički smer.   STIPENDIJE 2006-2009: Con
BiografijaAngažovanjaPublikacije