(M510) Neograničeni operatori matematičke fizike

 • master akademske

  • Matematika 2014

   • Opšta matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni7.50
III semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0
 • master akademske

  • Matematika 2014

   • Matematički modeli u fizici
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.50
III semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Nebojša (Časlav) Dinčić

Vežbe:

Nebojša (Časlav) Dinčić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci