(M556) Тeorija grupa i primene

  • master akademske

    • Matematika 2014

      • Matematički modeli u fizici
Tip predmeta ESPB
Izborni7.50
III semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Milica (Zoran) Кolundžija

Vežbe:

Milica (Zoran) Кolundžija

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta