Dr Milica Z. Кolundžija

Vanredni profesor

Departman za matematiku

Slika nije dostupna

Dr Milica Z. Кolundžija

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

Web prezentacija

kabinet 13

018/533 015, lok.140

CV

Biografija

Рођена je у Нишу где је завршила основну школу и гимназију. Уписала је Природно-математички факултет 2002.год. у Нишу и завршила га 2006.год. Тада уписује Докторске студије на истом факултету. Одбранила је докторску дисертацију 2013.год.
BiografijaAngažovanjaPublikacije