(M2.M1103) Тeorija operatora

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Primenjena matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Ne postoji plan angažovanja za školsku 2022/2023 godinu

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci