(M2.M1402) Кvantitativna ekologija i genetika

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Primenjena matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Miloš (Aleksandar) Popović

Vežbe:

Miloš (Aleksandar) Popović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci