Dr Miloš A. Popović

Viši naučni saradnik

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Miloš A. Popović

Dr Miloš A. Popović

botblocker@heartinternet.uk

CV

Biografija

Dr Miloš Aleksandar Popović Naučni saradnik Departman za biologiju i ekologiju   Obrazovanje 2012: Osnovne akademske studije - Biološke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2017: Doktorske akademske studije - Biološke nauke / Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu   Kretanje u službi 28.1.2015: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu 14.9.2016: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu 26.9.2018: Naučni saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu   Studijski boravci i usavršavanja 2013: Učešće na radionici „Procena veličine populacije metodom markiranja, puštanja i ponovnog ulova – teorija i praksa“ u okviru okviru projekta „SCALES“, Ljubljana (Slovenija). 2018-2019: Učešće na Interreg-IPA projektu
BiografijaAngažovanjaPublikacije