(M2.M1403) Кlasična teorijska fizika

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Primenjena matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni8.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ana (Momčilo) Mančić

Vežbe:

Milica (Vladimir) Perić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci