(M2.M1417) Atomska i molekularna fizika

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Primenjena matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni8.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ivan (Dimitar) Mančev

Vežbe:

Nenad (Ljubiša) Milojević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta