(M2.M1217 ) Numerička optimizacija

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Ne postoji plan angažovanja za školsku 2022/2023 godinu

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci