(M2.M1220) Ekonometrija

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni8.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Miodrag (Srboljub) Đorđević

Vežbe:

Miodrag (Srboljub) Đorđević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta