(M2.M1222) Finansijsko modeliranje 2

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni8.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Miljana (Dragan) Jovanović

Vežbe:

Jasmina (Slavoljub) Đorđević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci