Dr Jasmina S. Đorđević

Redovni profesor

Departman za matematiku

Dr Jasmina S. Đorđević

Dr Jasmina S. Đorđević

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 207

CV

Biografija

Datum rođenja:  19.08.1982. Osnovne studije: Prirodno-matematicki  fakultet u Nisu, odsek  Matematika i informatika, smer Matematika ekonomije, upisala  2001. godine i zavrsila juna 2006. godine. Diplomska teza: Prirodno-matematicki  fakultet u Nisu, odsek  Matematika i informatika, smer Matematika ekonomije, "Stohasticki modeli karmatnih  stopa", jun 2006. Doktorska disertacija:  Matematika - "Backward  stohasticke  diferencijalne jednacine  sa perturbacijama", odbranila 20.06.2013. Profesionalne pozicije:  - istrazivac pripravnik i saradnik, 2006 - 2009., Prirodno-matematicki  fakultet u Nisu;                                           - asistent, 2009 - 2013., Prirodno-matematicki  fakultet u&
BiografijaAngažovanjaPublikacije