(F-202) Кvantna mehanika

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Opšta fizika
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Nenad (Ljubiša) Milojević

Vežbe:

Danilo (Žarko) Delibašić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci