(F-203) Elektrodinamika

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Opšta fizika
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ljiljana (Тrojan) Stevanović

Vežbe:

Nikola (Branislav) Andrejić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci