Dr Ljiljana Т. Stevanović

Redovni profesor

Departman za fiziku

Slika nije dostupna

Dr Ljiljana Т. Stevanović

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 308

018/533 015, lok.115

Biografija

Рођена је у Лебану 17. 10. 1966. године. Завршила је основну и средњу школу у Лебану са одличним успехом. Студијску групу за физику на Филозофском факултету Универзитета у Нишу уписала је 1985. године и дипломирала јуна 1990. године са просечном оценом 9.62 и оценом 10 на дипломском испиту. Академски назив магистра физичких наука стекла је 1997. године на Физичком факултету Универзитета у Београду, након завршених последипломских студија на смеру Теоријска физика атома и молекула, са просечном оценом 10 и одбране магистарске тезе под називом Анализа ауто
BiografijaAngažovanjaPublikacije