(F-226) Osnove astrofizike

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Opšta fizika
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Milan (Dragan) Milošević

Vežbe:

Milan (Dragan) Milošević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci