Dr Milan D. Milošević

Docent

Departman za fiziku

Dr Milan D. Milošević

Dr Milan D. Milošević

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija 600

CV

Biografija

Завршио је Гимназију „Светозар Марковић“, а затим и студије физике на Природно-математичком факултету у Нишу, са дипломским радом под називом “Инфлаторни космолошки модели”, и стекао звање дипломирани физичар за општу физику. Докторске студије физике уписао школске 2010. год. на ПМФ-у. Докторску дисертацију “Инфлаторни космолошки модели са тахионским и радионским пољима” одбранио јуна 2017. године.
Након избора у звање истраживач-приправник, од јануара 2011. године ангажован на пројекту Министарства просвете и науке (“Видљива и невидљив
BiografijaAngažovanjaPublikacije