Dr Milan D. Milošević

Docent

Departman za fiziku

Slika nije dostupna

Dr Milan D. Milošević

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija 600

CV

Biografija

Рођен у Нишу 20. фебруара 1981. године. Завршио је Гимназију „Светозар Марковић“, а затим и студије физике на Природно-математичком факултету у Нишу. Дипломски рад одбранио под називом “Инфлаторни космолошки модели” и стекао звање дипломирани физичар за општу физику, са просечном оценом 9,13 током студија и оценом 10 на дипломском.
Докторске студије физике уписао школске 2010. год. на ПМФ-у. Докторске студије завршио са просечном оценом 9,5 и докторску дисертацију “Инфлаторни космолошки модели са тахионским и радионским пољима” одбранио јуна 2017
BiografijaAngažovanjaPublikacije