(F-208) Fizika čvrstog stanja

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Opšta fizika
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
2+1+2+030+15+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Jelena (Slavoljub) Delibašić

Laboratorijske vežbe:

Jelena (Slavoljub) Delibašić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta