(F-234) Interakcija laserskog zračenja sa plazmom

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Opšta fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ana (Momčilo) Mančić

Vežbe:

Ana (Momčilo) Mančić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta