(F-236) Zvezde i zvezdani sistemi

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Opšta fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
2+0+0+030+0+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Milan (Dragan) Milošević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci