(Pr-01) Fizička elektronika

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+1+2+045+15+30+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Biljana (Miroslav) Samardžić

Vežbe:

Biljana (Miroslav) Samardžić

Laboratorijske vežbe:

Biljana (Miroslav) Samardžić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci