(Pr-11) Elektrodinamika

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Ljiljana (Тrojan) Stevanović

Vežbe:

Nikola (Nebojša) Filipović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci