(F-240) Fizika senzora i pretvarača

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+1+1+030+15+15+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Biljana (Miroslav) Samardžić

Vežbe:

Jelena (Slavoljub) Delibašić

Laboratorijske vežbe:

Jelena (Slavoljub) Delibašić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta