(F-241) Automatsko upravljanje

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
2+0+3+030+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Biljana (Miroslav) Samardžić

Laboratorijske vežbe:

Biljana (Miroslav) Samardžić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci