(F-243) Primena plazme u nanotehnologijama

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
2+1+1+030+15+15+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Saša (Radovan) Gocić

Vežbe:

Željko (Jovica) Mladenović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci