(F-246) Optoelektronika

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
2+1+1+030+15+15+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Biljana (Miroslav) Samardžić

Vežbe:

Biljana (Miroslav) Samardžić

Laboratorijske vežbe:

Biljana (Miroslav) Samardžić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci