(F-218) Odabrana poglavlja teorijske fizike

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Fizika-informatika
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ana (Momčilo) Mančić

Vežbe:

Ana (Momčilo) Mančić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci