(Fi-23) Istorija i filozofija fizike

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Fizika-informatika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
2+0+0+030+0+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Dejan (Radomir) Dimitrijević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci