( 10.FMA02) Fizička elektronika

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Eksperimentalna i primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+0+0+245+0+0+30

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Biljana (Miroslav) Samardžić

Laboratorijske vežbe:

Biljana (Miroslav) Samardžić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci