(10.FMA26) Кvantna mehanika

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Eksperimentalna i primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Nenad (Ljubiša) Milojević

Vežbe:

Vladan (Ljubiša) Pavlović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci