(10.FMA14 ) Fizika i tehnika vakuuma

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Eksperimentalna i primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+0+0+230+0+0+30

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Vidosav (Ljubodrag) Marković

Laboratorijske vežbe:

Vidosav (Ljubodrag) Marković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci