(10.FMA28) Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Eksperimentalna i primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ljiljana (Тrojan) Stevanović

Vežbe:

Vladan (Ljubiša) Pavlović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci