(10.FMA18) Fizika materijala

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Eksperimentalna i primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+0+0+245+0+0+30

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ljiljana (Тomislav) Кostić

Laboratorijske vežbe:

Jelena (Slavoljub) Delibašić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci