(10.FMA20 ) Fizika senzora i pretvarača

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Eksperimentalna i primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+0+0+245+0+0+30

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Biljana (Miroslav) Samardžić

Laboratorijske vežbe:

Biljana (Miroslav) Samardžić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci