(10.FMA33) Optoelektronika

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Eksperimentalna i primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
2+1+0+130+15+0+15

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Biljana (Miroslav) Samardžić

Vežbe:

Biljana (Miroslav) Samardžić

Laboratorijske vežbe:

Biljana (Miroslav) Samardžić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci