(10.FMA38) Primena plazme u industriji i biomedicini

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Eksperimentalna i primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
2+1+0+130+15+0+15

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Željko (Jovica) Mladenović

Vežbe:

Željko (Jovica) Mladenović

Laboratorijske vežbe:

Željko (Jovica) Mladenović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta