(10.FMA21) Fizika u školi 1

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Eksperimentalna i primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+0+0+230+0+0+30

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ljiljana (Тomislav) Кostić

Laboratorijske vežbe:

Lazar (Goran) Radenković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta