(10.FMA01 ) Nuklearna fizika

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Тeorijska fizika i primene
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+145+30+0+15

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Jasmina (Miodrag) Jeknić-Dugić

Vežbe:

Jasmina (Miodrag) Jeknić-Dugić

Laboratorijske vežbe:

Danilo (Žarko) Delibašić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci