Dr Jasmina M. Jeknić-Dugić

Vanredni profesor

Departman za fiziku

Slika nije dostupna

Dr Jasmina M. Jeknić-Dugić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 308

018/533 015, lok.115

Biografija

Јасмина Јекнић-Дугић, рођена је 1973. године у Нишу. Јуна 2000. године завршила студије на ПМФ –у Нишу, на Департману за физику. Магистарирала јануара 2006. на Физичком факултету у Београду. Докторску дисертацију из области теоријске Квантне физике, одбранила је јуна 2010. на ПМФ-у у Крагујевцу. Од 2001. је ангажована на Департману за физику. У звање ванредног професора изабрана 2015. Од 2002 ангажована на научним пројектима МПНТР РС. Од 2013-2015. члан EU COST Action 1006. Похађала “Shell Model Theory Workshop” у Strasbourg-у, 2002. Једномесечни стажеви 2002. и 2003. у IRES у Сразбургу, у оквиру nTOF к
BiografijaAngažovanjaPublikacije